Loading...

Sparring til virksomheder

Vi hjælper virksomheder med at finde frem til hvilke af FN's 17 verdensmål, der er mest centrale for deres virksomhed. Og med at integrere disse i virksomhedens forretningsudvikling og markedsføring.

Vi tilbyder to timers indledende sparring med lederen/lederne på virksomheden, og denne sparring kan i sig selv bidrage med forståelse af, hvilke verdensmål der vil være mest relevante for virksomheden at inddrage og arbejde med. Og giver også konkrete ideer til hvordan de mest relevante mål kan inddrages til gavn for virksomheden.

En virksomhed kan herefter gå videre, hvis det ønskes, og få designet en skræddersyet indsats fra Samrum. Som giver værdi i virksomhedens forretningsudvikling og markedsføring.

Ønsker en virksomhed at gå videre med at integrere relevante verdensmål i deres virke, forretning og markedsføring, så designes et forløb, der matcher virksomhedens behov. Denne vil efter ønske og behov kunne inddrage centrale aktører, kunder, samarbejdspartnere og personale. 

Længde og indhold i forløb er fleksibelt, og aftales med ledelsen inden igangsættelse.

Vi faciliterer grundige procesforløb for virksomhedens ledelse samt for ledelse sammen med deltagende personale.

I disse forløb afklares det, hvilke af FN's verdensmål som er mest centrale for virksomheden, og virksomheden får input og sparring i forhold til hvordan virksomhedens strategi kan udvikles, via en reel integrering af disse mål i forretningsudviklingen.  

Længerevarende forøb finder til tider sted på eksterne lokationer, for eksempel på Mandø. Her kan naturen og det at være helt væk fra hverdagens normale travlhed, påvirke processen på bedste vis.

TAG KONTAKT OG BLIV DEL AF EN BÆREDYGTIG UDVIKLING

I samrum kan virksomheder, organisationer og personer få hjælp til at at identificere og integrere FN's verdensmål i deres aktiviteter, virke og forretning

RING +45 21478060

Ring til os
+45 21478060
Adresse
Havnegade 62, 1. tv - 6700 Esbjerg
Email
web by dotpeople.dk